Strona: Program stażowy / Elektronika dla branży Automotive

Program stażowy

FAQ

red. Bartosz Kowal

Regulamin

1. Każdy ze stażystów biorących udział w programie staży studenckich w ramach projektu Elektronika dla branży automotive jest zobowiązany do systematycznego uzupełniania list obecności oraz na koniec każdego miesiąca sprawozdania z przebiegu stażu.

2. Stażysta jest zobowiązany do wysłania w formie elektronicznej, w ciągu pierwszych 3 dni kalendarzowych następnego miesiąca (przykładowo listę obecności i sprawozdanie za miesiąc lipiec należy wysłać do dnia 3 sierpnia 2018 r. włącznie) na adres mirek_maz@prz.edu.pl skanów poprawnie uzupełnionej i podpisanej listy obecności i sprawozdania z przebiegu stażu. Oryginały listy obecności i sprawozdań miesięcznych po każdym zakończonym miesiącu stażowym; stażysta dostarcza wszystkie te dokumenty jednorazowo - najpóźniej do 5 października 2018 r.

3. Stypendia za miesiąc lipiec i sierpień będą wypłacane w momencie otrzymania i poprawnego zweryfikowania list obecności i sprawozdań wszystkich stażystów na WEiI (dokumenty wysłane w formie elektronicznej) - przykładowo stypendium za miesiąc lipiec będzie wypłacone w sierpniu w momencie odebrania i poprawnego zweryfikowania wszystkich mailowo wysłanych dokumentów za miesiąc lipiec.

4. Stypendia za miesiąc wrzesień będą wypłacane w momencie dostarczenia i poprawnego zweryfikowania oryginałów list obecności i sprawozdań miesięcznych ze wszystkich 3 miesięcy stażowych do biura projektu.

Zwroty kosztów - dojazdy

1. Stażysta/tka chcąc ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego winien złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
  • okresowe bilety zbiorowej komunikacji transportu publicznego np. PKP, PKS, komunikacji miejskiej wraz z dowodem zakupu ( imienna faktura z wyszczególnieniem okresu objętego biletem).

2. W przypadku użycia własnego samochodu przez studenta za zgodą Kierownika Projektu - koszt zwrotu rozlicza się na podstawie liczby przejazdów w miesiącu x 2 (tam i z powrotem) przyjmując za cenę jednostkową cenę biletu komunikacji publicznej (za odcinek tej samej odległości) co do zasady najtańszy na danym terenie. Student musi załączyć oświadczenie przewoźnika z danego terenu o cenie biletów lub wydruk cennika ze strony przewoźnika, lub jakikolwiek inny dokument wskazujący na zastosowaną w rozliczeniu cenę biletu. Dopuszczalne jest zwrot kosztów do wysokości ceny biletu miesięcznego, ale należy uzasadnić, co jest powodem ubiegania się studenta o użycie własnego samochodu skoro na danej trasie istnieje komunikacja z biletami miesięcznymi. Zgoda Kierownika Projektu na użycie własnego samochodu będzie udzielana tym studentom, którzy będą w stanie udokumentować brak możliwości korzystania z komunikacji zbiorowej PKS, PKP.

Wg standardów kosztów użycie własnego samochodu przez studentów może być dopuszczone przez KP w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli dojazd na staż systemem środków transportu na danym terenie jest utrudniony (np. brak połączeń lub niedogodne godziny co zmusza studenta do dużo wcześniejszych wyjazdów, kilka uciążliwych przesiadek itp.).

O użyciu własnego samochodu nie ma mowy w przypadku studentów z Rzeszowa, którzy stażują na terenie Rzeszowa lub Mielca, którzy mają staż w Mielcu, celem zastąpienia komunikacji miejskiej, dotyczy to tylko komunikacji międzymiastowej.

Zwroty kosztów - mieszkanie

Z uwagi na liczne powtarzające się pytania dotyczące wysokości kosztów refundacji mieszkań informujemy iż, maksymalna kwota refundacji nie może przekroczyć 1000 zł/ miesiąc.

Stawkę tą przyjęto w projekcie jako wartość graniczną do refundacji kosztów zakwaterowania. ZALECA SIĘ WYNAJEM MIESZCZĄCY SIĘ WE WSKAZANYCH LIMITACH.

Co do zasady przyjęto do kalkulacji, że w przypadku wynajmu mieszkania, będą to lokale małe przeważnie 1 pokojowe w granicach do 40m2 (wynajęcie mieszkania w większym metrażu jest dopuszczalne jeżeli mieści się w limicie kosztów refundacji). Oczywiście jeżeli w umowie będą wymienione dodatkowo inne osoby niż uprawniony stażysta umowa jest dzielona na liczbę osób wynajmujących i rozliczany jest koszt proporcjonalny przypadający na osobę uprawnioną.

Koszt wynajmu powinien mieścić się w limitach rozeznania rynku na danym obszarze, student dostanie refundację zgodnie z przedstawionymi dokumentami: umową + potwierdzeniem przelewu na kwotę widniejącą w umowie, nie będą zwracane koszty dodatkowe za media nie ujęte w umowach a widniejące na dodatkowych dokumentach typu: rachunki za prąd, gaz, Internet itp. Jeżeli umowa najmu nie przewiduje wliczenia tych kosztów w koszty wynajmu to student pokrywa je we własnym zakresie.

    1. W przypadku, gdy cena wynajmu mieszkania przekracza max możliwą kwotę refundacji dopuszczalną w projekcie tj. 1000 zł/miesiąc, niezależnie od wyższej kwoty widniejącej na umowie najmu zwracana będzie kwota max 1000zł/miesięcznie po spełnieniu przez studenta warunków opisanych w zał. 12 do regulaminu.

RZYKŁAD: Student wynajmuje mieszkanie w Krakowie lub Warszawie za kwotę 1850 zł/miesiąc - możliwa refundacja max 1000 zł/miesiąc wg limitu, różnicę 850 zł student pokrywa sam we własnym zakresie.

    2. W przypadku gdy cena wynajmu mieszkania/pokoju jest poniżej dopuszczalnego limitu zwracany będzie faktyczny poniesiony koszt z umowy.

PRZYKŁAD: Student wynajmuje mieszkanie w Rzeszowie za 950 zł - zwrot kwoty 950 zł pomimo limitu 1000 zł/miesiąc.

Opiekun stażu

Zgodnie z regulaminem konkursu PRz nie mogła stosować umów cywilnoprawnych za opiekę nad stażystą, rozliczenie opieki następuje na podstawie podpisanej umowy trójstronnej. Kwota za godzinę 2,82 zł jest to pełny max koszt opieki (wynagrodzenie wraz z pochodnymi i kosztami pracodawcy). Przy opiece 120 h/miesiąc nota powinna być wystawiona na kwotę max 120h x 2,82 zł= 366,60zł. Pracodawca składa do PRz notę obciążeniowa na kwotę 366,60 zł wraz z zał. nr 11 do regulaminu, który jest załącznikiem do noty i w którym przedsiębiorca oświadcza, że pieniądze trafiły do opiekuna stażysty. Nr konta w zał. 11 to nie konto opiekuna tylko strony umowy, którą jest firma. Do rozliczenia nie przekazuje się kopii żadnych dokumentów związanych z rozliczeniem przedsiębiorstwa z własnym pracownikiem, dokumenty te maja być dostępne na wypadek ewentualnych kontroli projektu zgodnie z zapisami w zał. 11.

Uwagi - godziny stażu

Zgodnie z konsultacjami z radcą prawnym możliwe jest dopuszczenie kumulowania godzin stażowych w tygodniu, np. student może w tygodniu w dniach pn. - wt. zrobić po max 10h stażu/dzień (o ile firma i jej specjalista z zakresu BHP dopuszcza taką możliwość i opiekun stażu będzie dostępny też w tych godzinach) celem wyodrębnienia kilku dni wolnego na przełomie tygodni, musi jednak zachować proporcję min. 20h/tydz.; kumulacja godzin nie może powodować w danym miesiącu przekroczenia pełnego etatu (bo wtedy godziny nadprogramowe mogłyby zostać uznane za nadliczbowe).

red. Bartosz Kowal

Materiały do pobrania

stopka.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję